top of page
Finland.png

HANKKEESTA

Keskeinen tavoite:

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää ammattiopiskelijoiden digiosaamista vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin erityisesti teknisillä aloilla ja telollisuudessa.

Kohderyhmä:

Yrittäjät ja yritysten henkilöstö, viranomaiset, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, henkilökunta ja opiskelijat, teollisuus 4.0 sektorin täydennyskoulutukseen osallistujat jne.

 

Tulokset:

Kuvataan digitaalinen osaaminen ja digitaidot, mitä tarvitaan teollisuus 4.0 sektorissa. Selkokielinen digitaitojen opetusmateriaali ammatilliselle opiskelijalle.

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on: vahvistaa työelämän, teollisuus 4.0-alan yritysten ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä; ammatillisen koulutuksen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita, tarvittavan tieto- ja viestintätekniikan ja digiosaamisen järjestelmällinen kehittäminen osana ammatillista koulutusta, opetusmateriaalin kehittäminen.  Tulevaisuuden työntekijöiden työllistymisen tukeminen parantamalla valmiuksia toimia muuttuvassa teollisuusympäristössä. Toimiminen EU:n yleisten linjausten mukaan kehittämällä ja toteuttamalla digitaalista kehitysstrategiaa, jolla edistetään paikallisen talouden digitaalista muutosta, koulutusta. Toiminta: kyselyt ja haastattelut, kyselylomakkeiden kehittäminen. Ammatillisen koulutuksen, teollisuus 4.0 digitalisointiin liittyvän koulutuksen kehittäminen. Tulevaisuuden teollisuusympäristössä toimijan tarvittavien digitaalisten tietojen, taitojen ja osaamisen tunnistaminen ja kuvaaminen. Koulutusmateriaalien kehittäminen työelämän haastattelutulosten ja kehittämistarpeiden perusteella. Kehitetyn materiaalin pilotointi. Online-arviointityökalun suunnittelu.

Tausta:

Lokakuussa 2012 EUssa  hyväksyttiin ehdotus "Euroopan elinkeinoelämän vahvempi talouden elpyminen ja kasvu", jossa esitettiin tulevaisuuden teollisuuden kehittämisen poliittisia suuntaviivoja. Ehdotuksessa korostettiin erityisesti inhimillistä pääomaa ja tarvittavia taitoja teolliseen muutokseen. Investoinnit työntekijöiden taitojen kehittämiseen ovat yksi teollisuuden menestyksen avaintekijöistä.
Nykyisessä pätevyydessä vain muutama sisältö viittaa tähän muutokseen ja tarvittaviin uusiin taitoihin. Toisaalta joissakin jäsenvaltioissa tällä alalla ei ole pätevää työvoimaa. Kuitenkin, jos ala haluaa kehittyä, se tarvitsee pätevää henkilöstöä, joka kykenee ymmärtämään kaiken tuotannonalaan integroituneen uuden teknologian kehityksen.

         

                                

Tavoitteet:

• Kehittää joustava oppimispolku, joka perustuu alakohtaisiin opetussuunnitelmiin ja tarjoaa digitaitoja, joita tarvitaan työntekijän sopeutumiseen uuteen teollisuusympäristöön ottaen huomioon työelämän digitaaliset muutokset.
• Suunnitella ja kuvata EU-tasolla digiosaamisen oppimistulokset ECVET-mallin mukaisesti helpottamaan ammattilaisten vapaata liikkuvuutta.
• Edistää alan työntekijöiden työllistymisyyttä ja sopeutumiskykyä tukemalla yritysten teknologista muutosta ja mahdollistamaan kilpailukyvyn edellyttämät taidot.

Menetelmä, toiminta ja tulokset:

Hankkeen t:avoiteltavat tulokset ovat:

• Tuotokset:


1. Teollisuus 4.0 -diagnostiikkatyökalu, jolla voidaan selvittää yritysten tarpeisiin parhaiten soveltuvia koulutusmenetelmia

2. Digiosaamisen oppimistulosten kuvaus

3. Työkalu työntekijöiden digiosaamisen online-arviointiin

4. Mobiilisovelluksen kehittäminen, sata mikromoduulia 

5. Interaktiivinen työkalu digiosaamisen koulutukseen

• Koulutukset:

  1. Kolmen päivän aikana koulutetaan kustakin maasta 2 kouluttajaa uusien kehitettyjen työkalujen käyttäjäksi

• Kunkin maan tiedotustilaisuus järjestetään vuonna 2020

Hankekumppanit:

GIP-FCIP de Normandie: GIP-FCIP de Normandie järjestää sidosryhmiensä kanssa ammatillista koulutusta. GIP-FCIP de Normandie toimii sekä alueellisesti että paikallisesti ja  koordinoi sekä edistää eri alojen koulutustoimintaa GRETA-verkoston kautta.
Caenin ja Rouenin koulutusviranomaisten GRETA-verkostoon kuuluu 7 eri organisaatiota, jotka edustavat noin 300 oppilaitosta ja kouluttivat yli 25 000 opiskelijaa vuonna 2017. Nämä opiskelijat osallistuivat sekä erilaisiin kursseihin tai moduleihin että myös tutkintoihin johtaviin koulutuksiin. GIP FCIP de Normandie on Normandian koulutuksen pääkonttorin yksi osasto ja osallistuu näin  julkisten oppilaitosten perus- tai jatkuvaan kehittämiseen, pedagogisten materiaalien suunnitteluun.

36,6 Competence Centre on sateenvarjo-organisaatio, johon kuuluu monen alan ammattilaisia, jotka perustavat monitieteisiä asiantuntijatiimejä paikalliseen kehitykseen kansainvälisen kokemustenvaihdon kautta. Sen perustivat vuonna 2011 akateemisen taustan omaavat EU-hankkeissa vuodesta 1999 toimineet ammattilaiset. Tarjoamme epävirallista koulutusta sekä ohjausta ja neuvontaa useille kohderyhmille.


36,6 Competence Centre:in toiminta:


• Sähköisen oppimisen ratkaisujen kehittäminen
Virtuaalisen oppimisympäristön (VLE) hoitaminen: koulutuksen sisällön kehittäminen ja mukauttaminen (kirjoitustyökalut: Captivate, Articulate Storyline, iSpring, iseazy), koulutuselokuvien tuotanto, e-learning-kehykset ja viestintä, sanavarastotyökalut (Moodle, MOOC, Joomla, Edmodo, Quizlet);
• Ammatillinen ohjaus, neuvonta, valmennus (ICC-International Coaching Community-lisenssi)
• Koulutusohjelmat, työpajat, seminaarit, konferenssit
• ECVET-julkaisut Puolan Erasmus-viraston kanssa
• Tutkimus ja analyysi
• Projektinhallinta ja arviointi
• Verkottuminen, tiedottaminen
• Pehmeiden arvojen taitojen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
• Lukutaidon ja laskutaidon kurssit aikuisille
• Harjoitteluohjelmien tarjoaminen
• Ekotietoisuuskampanjoiden toteuttaminen
• ECORYSin asiantuntijapaneeli Puolassa


Viime aikoina olemme keskittyneet seuraaviin asioihin: vähäinen mittakaava kaupunkikauppa, maahanmuuttajat ja pakolaiset, yksinäinen vanhemmuus, uusiutuvat energialähteet, kemiateollisuus, perus- ja keskiasteen koulutus, työmarkkinat, edunsaajien tulosten seuranta, vieraanvaraisuus, perustaidot (lukutaito, laskutoiminta), eurooppalainen kirjallisuus, tieteellisten aiheiden edistäminen, kuorma-autojen kuljettajien ala, kielten oppimisen partiomenetelmä, sukupuolten tasa-arvo, draamamenetelmä aikuiskoulutuksessa, monikieliset strategiat ja opettajien työkalut osallistavan koulutuksen edistämiseksi, kiertotalous, 4.0.teollisuus, ICT perustuva arviointimenetelmä työhön liittyvään koulutukseen, sosiaalisen median riippuvuuden, vammaisten integroitumisen työmarkkinoille sosiaalisen vaikutuksen arvioimiseksi, dementiaa sairastavien ja Alzhaimerin yhteisöjen tukeminen, maahanmuuttajien kielet ja sanakirjat, siirtolaisnuorten ammatillinen valmistelu, audiovisuaalinen viestintä.

EXELIA EE on Kreikassa toimiva yritys, jossa on kokenut henkilöstö ja koulutustiimi. Viime aikoina yhtiö on laajentanut toimintaansa pelillistamiseen, mukaan lukien opetuspelien suunnittelu ja kehittäminen sekä sosiaalisten taitojen ammatillinen koulutus innovatiivisilla teknologioilla, jotka keskittyvät pelipohjaiseen oppimiseen. EXELIA on erikoistunut käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa mahdollistavana tekijänä innovatiivisessa koulutuksessa, kehittämällä olemassa olevaa opetusohjelmistoa ja materiaalia, kuten MOOC:ia, avoimia koulutusresursseja ja pelipohjaisia ​​pedagogioita.
EXELIAn toiminta-alaan kuuluu myös tutkimustoiminnan toteuttaminen ja hallinta, osaamisen ja tutkimus- ja kehityshankkeiden hallintamenetelmien kehittäminen sekä palvelujen tarjoaminen julkisen ja yksityisen sektorin tutkimuskapasiteetin parantamiseen. EXELIA tekee yhteistyötä suurimpien televiestintä- ja pankkialan organisaatioiden kanssa Kreikassa ja EU: ssa (sekä yksityisissä että julkisissa), ja hyödyntää innovatiivisia, räätälöityjä piloottipalveluja ja sovelluksia.
EXELIAn tehtävänä on pyrkiä innovointiin ja uusien menetelmien lujittamiseen, asiakasorganisaation koulutuspääoman parantamiseen kestävällä tavalla (toisin sanoen uudelleenkäytettävien materiaalien, kuten räätälöityjen pelien kehittäminen) sekä tuotteiden ja palvelujen laadun tukemiseen. asiakasorganisaatio. EXELIAn henkilöstö ja jäsenet muodostavat monitieteisen tutkijoiden, kouluttajien ja kouluttajien tiimin, tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijat, konsultit ja johtajat sekä hallinnolliset johtajat

PRODEO tukee eri teollisuusalojen yritysten kehittymistä ottamaan käyttöön niiden sopivia digitaalisia työkaluja. Tätä varten PRODEO hyödyntää kehittyneitä digitaalisia tekniikoita tuotantolaitosten välittömiin tarpeisiin. PRODEO toteuttaa digitaalisia projekteja ja vastaa nopeasti yritysten tarpeisiin operatiivisten ryhmiensa kanssa.
Tuotannon digitalisointi tuottaa uusia käyttötarkoituksia ja niiden mahdollisuudet ja vaikutukset ovat edelleen aliarvioituja.
Tämä digitaalinen muutos mahdollistaa valmistajien toiminnan tehostamisen, liiketoimintamallien uudelleenkäsittelyn, käyttäjäkokemusten parantamisen ja uusien tuotteiden tai palvelujen käyttöönoton.
PRODEO tarjoaa monia tuotteita, jotka on suunniteltu vastaamaan valmistajien eri tarpeita esimerkiksi ohjelmistovälineitä hallintaan, toimitusketjun fluidisoimiseen, valmiiden tuotteiden geometrisen vaatimusten tunnustamiseen jne.
Normandiassa perustettu PRODEOn tavoite on tulla Ranskan viittaukseksi alan digitalisaatioon.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia on monialan koulutuksen tarjoaja sekä nuorille että aikuisille. Omnia on sekä monialainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä että vapaan sivistystyön kurssien tarjoaja, aikuislukiokoulutuksen osaaja, nuorten osallisuuden vahvistaja ja yritysten kumppani. Omnia tarjoaa joustavuutta yhdistää opiskelu- ja vapaa-ajan aktiviteetteja merkityksellisiin kokonaisuuksiin kaikenikäisille eri oppijoille. Omnialla on tärkeä rooli ammatillisen koulutuksen kehittämisessä alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla laajan kumppaniverkostonsa kautta.

Omnian omistavat Espoon, Kauniaisen ja Kirkkonummen kunnat. Omnialla on noin 40 000 opiskelijaa ja 860 ammattilaista, jotka työskentelevät heidän kanssaan erilaisissa tehtävissä.

InnoOmnia on aktiivinen alueellinen innovaatio- ja kehittämiskeskus, joka tarjoaa palveluja työelämälle ja yrittäjille, innovatiivisia oppimisratkaisuja ja kehityshankkeita yhdessä opiskelijoiden, opettajien ja laajojen kumppaniverkostojen kanssa.

Digipeda-tiimi toimii koko Omnian henkilöstön tukiryhmänä digitalisaation ja digitaalisten työkalujen käyttöönotossa osana opetusta. Tiimiin kuuluvat digitaalisen oppimisen asiantuntijat osallistuvat useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, joilla pyritään kehittämään uusia oppimisratkaisuja ja jotka keskittyvät tieto- ja viestintätekniikan tehokkaaseen pedagogiseen käyttöön osana työssä oppimista, työpohjaista oppimista, koulutuksen ulkopuolella työn ja yrittäjyyden oppimis- ja opetusmenetelmät. Yrittäjyys ja työllisyys ovat keskeisiä teemoja, joissa kaikki InnoOmnian ja digipeda-tiimin kehitystoiminnot yhdistetään.

 

Glasgow Clyde College on monikampuskoulu, jossa on kolme sivustoa Glasgow'n (Länsi, Luoteis ja Etelä) ja Skotlannin länsipuolella. Yksi Skotlannin suurimmista jatkokoulutuslaitoksista, kollegio perustettiin elokuussa 2013 kolmen Glasgow-yliopiston sulautumisen jälkeen; Anniesland, Cardonald ja Langside. Yliopistossa on yli 17 000 kokopäiväistä opiskelijaa ja yli 8 000 osa-aikaista opiskelijaa.

 

Tavoitteenamme on auttaa opiskelijoita ja oppijoita saavuttamaan enemmän ja avoimempia ovia työllisyyteen. Korkeakoululla on monen vuoden teollinen kokemus ja se tarjoaa poikkeuksellisia opetusstandardeja, joita toimitetaan nykyaikaisissa tiloissa 4 tiedekunnassa, mukaan lukien tekniikan laskenta- ja rakennusympäristö. Pääsy ja jatkuva oppiminen; Luova ja kulttuuriteollisuus, liiketoiminnan kehittäminen ja rahoitus; Terveys ja hyvinvointi; Humanistiset tieteet ja yleissivistävä koulutus. Meillä on 1000+ henkilökuntaa. Glasgow Clyde tarjoaa täyden Modern oppisopimusohjelman, joka tukee noin 100 paikallista työnantajaa insinöörityössä. Energia- ja digitaalialat toimivat yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhtiöiden, kuten Rolls Roycen, BES Systemsin, Aggrekon ja pienempien teollisten työnantajien kanssa.

 

Glasgow Clyde College on SCQF: n ja SQA: n kanssa tekemästään työstä osa ryhmää, joka ottaa LLL: n eteenpäin ja käyttää yhteyksiä näihin elimiin hankkeen parantamiseksi ja parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi sekä koulutuksen ja markkinoiden tarpeiden raportoinnin yhteydessä. Tällä hetkellä olemme kehittäneet yli 3000 VLE-ohjelman ohjelmaa Moodle 2 -alustalle ja uuden VLE 4.0 Digital Training and Partnership -työkalun avulla pääsemme laajempaan teollisuusyritysten ja harjoittelijoiden yleisöön laajemmalla Engineering-alalla.

bottom of page